Visie/Missie - Met Taal Verover Je De Wereld

Kinderen moet gezien worden en dat ook zo voelen.
De Barg is een school voor kinderen uit de wijk en uit de regio. De Barg is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en waar veiligheid en duidelijkheid een belangrijke plaats innemen. Onze school is een fijne school, waar je jezelf mag zijn, waar je een goede toerusting krijgt je weg te kunnen vervolgen in de maatschappij en waar je met respect wordt behandeld. Met taal verover je de wereld. Op De Barg is veel kennis aanwezig over het vakgebied taal. We geven de kinderen de taal mee die ze helpt hun wereld te veroveren.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden