Samenwerking Kentalis mediumsetting

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid (SH) naar een reguliere school. Kentalis kan ondersteuning bieden op deze scholen. Met een aantal scholen werkt Kentalis nog intensiever samen. Op die scholen zitten meerdere leerlingen met TOS/SH. Naast het personeel van de school, werken er ook medewerkers van Kentalis. Zij zorgen er samen voor dat de TOS/SH-leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een mediumsetting.
Obs de Barg is een mediumsetting. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 4 kinderen met TOS en 2 met SH ingeschreven op de Barg. 
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden