Context - schoolpopulatie

Obs de Barg is een van de 5 scholen in de wijk Bargeres. Onze school telt ongeveer 90 kinderen verdeeld over 4 basisgroepen. Onze kinderen komen meest uit de wijk, hebben in relatief veel gevallen minder hoog opgeleide ouders. Een deel van de kinderen heeft (groot-)ouders die oorspronkelijk niet uit Nederland komen. Ook zitten er kinderen van moeders die in het crisisverblijf wonen op De Barg. Sinds 2019 is onze school een mediumsetting voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 waren dat 4 kinderen met een TOS en 2 kinderen met SH.

Multifunctioneel gebouw

In het schoolgebouw werken OBS De Barg, Voorschool De Barg, Koninklijke Kentalis, BSO Kwebbel en de bibliotheek (Dreumesuurtje) samen. Sinds het schooljaar 2019-2020 hebben een klas van Het Drenthe College (sport en bewegen) en de Consultatiegroep OOE (adviseurs Passend Onderwijs) ook een plek in het schoolgebouw.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden