OBS De Barg, samen sterker dan alleen!
Onze school bevindt zich midden in de wijk Bargeres te Emmen. De wijk Bargeres is vanaf 1970 ontwikkeld en uitgebouwd. De school zit sinds 1 januari 2023 tijdelijk in het gebouw van Obs de Brink. Er wordt op de plek van de Mantingerbrink een nieuwe school gebouwd. Deze zal volgens de planning in december 2024 klaar zijn.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen de beide openbare scholen, Obs de Barg en Obs de Brink, samengevoegd worden tot 1 school, In het nieuwe  schoolgebouw zullen meerdere partijen zich gaan huisvesten, waaronder de Voorschool, de Taaltrein en de bibliotheek . De Taaltrein (Kentalis) is een peutercommunicatiegroep voor kinderen vanaf anderhalf tot vier jaar met ernstige spraak-en/of taalproblemen. We kunnen met trots zeggen dat het nieuwe gebouw multifunctioneel gaat worden, waar sprake is van een hoge mate van expertise op uiteenlopende gebieden.
 

Brede Ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de individuele leerlingen. Dus ook voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Hier hebben wij veel ervaring mee.

Op obs de Barg vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Culturele activiteiten, sport, muziek, projecten… Het maakt allemaal deel uit van ons aanbod. Op deze pagina’s leest u meer over hoe wij kinderen zich breed laten ontwikkelen. 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden