OBS De Barg, samen sterker dan alleen!
Onze school bevindt zich midden in de wijk Bargeres te Emmen. De wijk Bargeres is vanaf 1970 ontwikkeld en uitgebouwd. Het centrum wordt doorkruist door het Oranjekanaal. De school ligt centraal in de wijk vlak naast het winkelcentrum en tegenover buurtcentrum Het Brinkenhoes. In het schoolgebouw werken OBS De Barg, Voorschool De Barg, de Taaltrein, BSO Kwebbel en de bibliotheek (Dreumesuurtje) samen. De Taaltrein (Kentalis) is een peutercommunicatiegroep voor kinderen vanaf anderhalf tot vier jaar met ernstige spraak-en/of taalproblemen. We kunnen met trots zeggen dat De Barg een multifunctioneel gebouw is geworden, waar sprake is van een hoge mate van expertise op uiteenlopende gebieden.

Brede Ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de individuele leerlingen. Dus ook voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Hier hebben wij veel ervaring mee.

Op obs de Barg vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Culturele activiteiten, sport, muziek, projecten… Het maakt allemaal deel uit van ons aanbod. Op deze pagina’s leest u meer over hoe wij kinderen zich breed laten ontwikkelen. 

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden